Preventívne aktivity o poruchách príjmu potravy

Trieda Kvarta absolvovala sériu troch 90 minútových sedení s pracovníčkami CPPPaP v Leviciach . Téma bola  PPP- poruchy príjmu potravy. Zúčastnili sme sa rôznych aktivít a dozvedeli sme sa viac o tejto téme. Boj s poruchami príjmu potravy je náročný, a preto je takáto prevencia dôležitá. Rozprávali sme sa o našich stravovacích návykoch, vyskúšali sme si ako pracovať s človekom, ktorý už PPP má. Viedli sme otvorený rozhovor o skúsenostiach na túto tému. Zo sedení neodchádzame s úsmevom na tvári ale s ľahšími myšlienkami. ,,Ideál krásy neexistuje!” ,,Sme krásni taký aký sme!” Sme spokojní!” ,,Doprajme si!” 😊

S.Csomorová , T. Bôžiková – Kvarta