Krajské kolo OSJL

Naši slovenčinári úspešní!

V piatok 10. 2. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo v OSJL. V kategórii A sa Danielka Počajiová umiestnila na 2.mieste, v kategórii B Vladimír Baláž na 7. mieste a v kategórii C Adam Pusztai na 1.mieste. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu a Adamovi držíme palce ďalej v celoslovenskom kole.