Výchovné predstavenie „Spoločne za rovnosť”

Dňa 16.2.23 sa žiaci Kvarty zúčastnili prednášky: UNISEX. Prednáška bola vedená zaujímavým a pútavým štýlom. Múdre slová boli sprevádzané kampaňami rôznych značiek premietaných na plátne. Kampane a krátke scény z filmov hovorili o témach ako: rovnosť pohlaví, menšie platy žien, feminizmus, a búranie rozdielov v športe. Prednáška bola veľmi poučná a zaujímavá. Odniesli sme si z nej myšlienku, že nezáleží na pohlaví pokiaľ chceme robiť niečo čo milujeme a čo nás baví, nezáleží na pohlaví pri oceňovaní úspechov. Ďakujeme za možnosť zúčastniť  sa tejto prednášky.

N. Blažeková – Kvarta