Týždeň ľudských práv

Od 5.12. do 9.12.2022 prebiehal na našej škole ,,Týždeň ľudských práv ”. Pre žiakov sme pripravili rôzne prednášky v spojení s workshopmi zameranými na hlbšie oboznámenie sa s podstatou niektorých ľudských práv a slobôd. Študentom sme ponúkli tieto aktivity: Maratón písania listov (Amnesty International, Bratislava), Xenofóbia (Storm, Nitra), Obchodovanie s ľuďmi(ORPZ LV),Rovnosť a inakosť(Sóda,Bratislava) a Holokaust na Slovensku ÚPN, Bratislava). Ďakujeme veľmi pekne všetkým prednášateľom za ich čas a ochotu priblížiť tieto témy našim žiakom a dúfame, že boli pre nich obohacujúce. Za spoluprácu ďakujem pani profesorke Ľubke Hreškovej. Aktivity boli pripravené aj pre žiakov projektu Erasmus+ Yes to Migration No to Extremism.