Celoslovenské kolo OSJL

V dňoch 24. 4.-25.4. 2023 sa konalo celoslovenské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Súťaž pozostávala z písomného testu, transformácie textu a rečníckeho prejavu.

Našu školu reprezentoval Adam Pusztai (kvarta), ktorý

na celoslovenskom kole OSJL v kategórii C získal úžasné 3. miesto.

Adamovi srdečne gratulujeme a tešíme sa z jeho úspechu 👏