Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Ďakujeme žiačkam Natálii Oltmanovej zo IV. D a Emme Bordánovej z II. D za reprezentáciu na KK OSJL v Nitre. Emma sa umiestnila vo svojej kategórii na 6. mieste a Natália získala 1. miesto.

Blahoželáme a držíme palce na celoštátnom kole!