Prednáška o kyberšikane

Dňa 19 októbra 2021 sa trieda tercia zúčastnila prednášky o kyberšikane v Tekovskej knižnici. V Leviciach S príjemnou pani K. Ternovszkou sme prebrali všetky typy kyberšikany. Porozprávali sme sa medzi sebou o našich vlastných skúsenostiach a na záver hodiny si pre nás pripravila malú aktivitu. Kde sme si v skupinách nacvičili a následne zahrali scénu o tom ako vnímame kyberšikanu my. Myslím že to bolo veľmi poučné a príjemné stretnutie.                                                   

N. Blažeková, Tercia