Poďakovanie pani prezidentky SR

Dňa 18.10.2021 sa pani prezidentka Zuzana Čaputová osobne poďakovala úspešným slovenským študentom za ich skvelú reprezentáciu našej krajiny v zahraničí na medzinárodných kolách stredoškolských vedomostných postupových súťaží.

Celkove sa mladé Slovenky a Slováci zúčastnili štrnástich online zahraničných podujatí, dvoch prezenčných v zahraničí a jednej medzinárodnej súťaže na Slovensku. Slovensko získalo uplynulý školský rok celkovo päť zlatých, štrnásť strieborných a dvadsaťsedem bronzových medailí, z ktorých tri vybojovali naši mladí geografi a medzi nimi aj „naša gaváčka“ Hanka Forgáčová.