Knižný bazár

PK  anglického jazyka  zorganizovala na našej škole  v marci tohto roku – v  termíne od 21. do 28.marca  2022 už tradičný  KNIŽNÝ  BAZÁR. Žiaci boli prostredníctvom svojich triednych učiteľov aj učiteľov anglického jazyka  vyzvaní, aby  priniesli knihy, ktorým chcú dať nový domov a druhú šancu. Do podujatia sa zapojili  a  peknými knihami  prispeli k dobrej veci  nielen žiaci, ale aj učitelia i nepedagogickí  pracovníci, za čo im všetkým zaslúžene patrí  veľká  VĎAKA.

Po zhromaždení dostatočného počtu kníh rôznych žánrov sa tieto knihy následne predávali  všetkým záujemcom – knihomoľom alebo  len  knižným nadšencom a fanúšikom z radov študentov ale aj zamestnancov školy. Samotný predaj kníh zabezpečovali študenti, ktorí sa za pultom striedali. Propagačné prostriedky – letáky a plagáty  umiestnené v priestore, kde samotný predaj prebiehal – dávali tušiť, na aký účel budú získané  finančné prostriedky použité – na pomoc  UKRAJINE.

Akcia prebiehala týždeň a za túto dobu sa podarilo predať knihy v hodnote 751,15eur.

Celá suma bude poukázaná na účet Slovenského Červeného kríža, s ktorým naša škola dlhodobospolupracuje.