Krajské kolo SOČ – Podpora cestovného ruchu v okrese Levice

Krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti prebehlo tento školský rok 30 3. 2022 a v súťažnom odbore č. 08 cestovný ruch nás na ňom reprezentovala autorská dvojica Timea Vrtíková a Noemi Cziriová zo IV. D, ktorá sa vo svojej práci venovala podpore rozvoja cestovného ruchu v okrese Levice.

Pandémia ochorenia Covid-19 výrazne zasiahla všetky oblasti hospodárskeho života, vrátane cestovného ruchu, no zároveň v dôsledku obmedzení upriamila pozornosť ľudí na danosti Slovenska a svojho blízkeho okolia. A práve tento záujem sa rozhodli dievčatá udržať a ďalej rozvíjať. Cieľom ich práce bolo:

Krajská komisia, ktorá posudzovala formálnu a obsahovú úroveň súťažných prác, ich praktické využitie, prínos a úroveň prezentácie riešiteľmi, udelila dievčatám 1. miesto.

Blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole !