Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

Dňa 28.3.2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády kritického myslenia, ktoré organizovala Slovenská debatná asociácia.Výsledky 120-minútového online testu zameraného na vyhľadávanie a overovanie informácií,analyzovanie textov, zhodnotenie presvedčivosti záverov textu, interpretáciu dát, grafov, máp a tvorenie vlastného argumentu sú veľmi potešujúce.Medzi úspešných riešiteľov kategórie 1. patrí Tobiáš Krajmer (1.B), Romanka Gagačová (2.C) a Janka Vrbová (Sexta) a kategóriu 2. obsadili Mariannka Kyšová (Septima), Samuel Kabát (3.A) a Laura Čížová (3.D).V tejto kategórii získal Samuel Pacala (4.C) krásne 2.miesto s postupom do celoštátneho kola.

Všetkým žiakom veľmi pekne ďakujeme za účasť. Samkovi srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskej reprezentácii.👏🎉🏆