Celoštátne kolo Geografickej olympiády a výberové sústredenie pred Medzinárodnou geografickou olympiádou iGEO

V dňoch 25. až 27. 4. 2024 sa na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici konalo celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B, Z, do ktorého postúpili aj traja naši žiaci – Filip Grúň (II. A), Romana Gagačová (III. C) a Dávid Krako (Septima).

Prvý deň bol venovaný terénnej exkurzii a prezentačným aktivitám a následne v druhý, súťažný, sa žiaci popasovali už s vedomostným, multimediálnym a praktickým testom, testom z anglického jazyka a zároveň obhajovali aj svoje súťažné práce.

Romanka a Dávid získali v celkovom poradí titul úspešného riešiteľa a Filip si v rámci kategórie B vybojoval 1. miesto, na základe čoho postúpil na týždňové výberové sústredenie pred Medzinárodnou geografickou olympiádou iGEO.

Výberové sústredenie sa konalo 20. 5. až 23. 5. 2024 na PriF UK v Bratislave a garantovala ho Katedra regionálnej geografie. Zúčastnilo sa ho sedem najlepších geografov Slovenska a na základe preukázaných vedomostí a zručností z nich odborná komisia vybrala štvorčlenný reprezentačný tím, ktorý bude Slovensko reprezentovať tento rok na Medzinárodnej geografickej olympiáde v Írsku.

Filip sa dostal do reprezentácie ako prvý náhradník a k tomuto krásnemu úspechu mu srdečne blahoželáme!

Reprezentačnému tímu na iGEO držíme palce!