Európska súťaž v štatistike

Národné kolo Európskej súťaže v štatistike je po dvoch mesiacoch ukončené. Z 50-tich tímov, ktoré postúpili do 2. etapy, splnilo podmienky hodnotenia len 43 z nich. Sme veľmi radi, že medzi nimi boli aj tri naše tímy – ako jediní reprezentanti Nitrianskeho kraja v kategórii B (1. – 2. roč. SŠ):

Tím GAV-2C – Róbert Čunderlík, Alexandra Danišová, Marek Nichta (II. C),

Tím GAV1A727 – Filip Grúň, Marcel Trsťanský, Adam Arpáš (I. A),

Tím TOPGAV – Milan Jánoš, Ronja Novosádová, Jana Vrbová (Sexta).

Najlepšie umiestnenie dosiahol tím žiakov II. C, ktorí sa v celkovom hodnotení v rámci Slovenska umiestnili na peknom 7. mieste.

Výsledné hodnotenie predstavovalo kombináciu ohodnotenia 1. etapy (body za testy) a prezentácie spracovania štatistických dát z 2. etapy (body udelené odbornou porotou).

Všetkým trom tímom blahoželáme!