Divadelné predstavenie

Dňa 4. apríla 2023 žiaci z tried Príma, Sekunda, Tercia a Kvarta absolvovali divadelné predstavenie pod názvom Cesta slovenskou históriou: Od Sama po Jánošíka. Vtipným a  zaujímavým spôsobom im boli predstavené významné osobnosti a medzníky slovenskej histórie ako napr. kupec Samo, Svätopluk, život v stredovekom Uhorsku,  stavovské povstania, Juraj Jánošík. Za divadelné predstavenie ďakujeme  šermiarsko-divadelnej  kumpánii VIA HISTORICA zo Zvolena