NOVÝ ERASMUS+PROJEKT

YES to Migration No to Extremism v teame pracuje 30 žiakov 1. a 2.ročníka a 6 učiteľov Vytvorili sme návrhy loga , napísali motivačné listy,spracovali sme tému Krištáľovej noci v podobe odkazov a osobných výpovedí našich študentov. Všetko máme podrobne spracované na našej eTwinning platforme.https://twinspace.etwinning.net/126932/home… Patrícia Gazdíková Katarína Riecka Zdena Ginčaiová Ľuboslava Hrešková Andrea Hajdamárová

PaedDr. Viviana Bieliková – koordinátorka projektu