VIDEOKONFERENCIA PROJEKTU ERASMUS+

YES TO MIGRATION NO TO EXTREMISM 2020-1-SK01-KA229-078376

  1. Videokonferencia pre študentov z 5 partnerských krajín

Gymnázium Andreja Vrábla Levice

IGS Schaumburg, Nemecko

Liceo Statale”G.Galilei” Dolo,Taliansko

Askøy videregående skole, Nórsko

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, Španielsko

Študenti odprezentovali svoje školy, krajiny, svoje názory a postoje k migrácii, predstavili svojich spolužiakov s multikultúrnym zázemím, zahrali si vedomostný kvíz v kahoote a hovorili plynulou angličtinou. 100 účastníkov z toho 7 učiteľov a 83 študentov začali svoju projektovú spoluprácu ako inak než aktívne

PaedDr. Viviana Bieliková