ERASMUS+ HEREDITAS PROJEKT VIRTUÁLNA MOBILITA

 16.02.-18.02.2021 sme spolu so študentami GAVu, kolegyňami  Jana Jaďuďová, Katarína Riecka

pripravili online partnerské stretnutie Video GAV v čase pandémie – predstavenie našej školy partnerským školám

Autor: Samuel Čenger   https://www.youtube.com/watch?v=59DiuDpLLuI&ab_channel=scenger

Scenár:

PhDr. Jana Jaďuďová

Študenti GAVu: Adam Kuny, Natália Hamarová, PaedDr. Viviana Bieliková