Olympiáda kritického myslenia

Dňa 6.-7.6.2024 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo Olympiády kritického myslenia. Táto súťaž, ktorá u žiakov posilňuje odolnosť voči dezinformáciám, manipulačným taktikám, rozvíja mediálnu gramotnosť, argumentačné a iné mäkké zručnosti, učí mladých ľudí určovať dôveryhodné zdroje správ a vedie ich k správnej interpretácií dát, si získala v tomto školskom roku 8813 študentov stredných škôl, z ktorých do finále postúpilo 48. Úlohou súťažiacich bolo prezentovať argumentačnú reč a absolvovať online testovanie.

Náš žiak Tobiáš Krajmer (II.B) vo veľmi silnej konkurencii obhájil pozíciu úspešného riešiteľa.

Tobiášovi srdečne gratulujeme a tešíme sa z jeho úspechu! 👏❤️