ONLINE PREDNÁŠKA Z BIOLÓGIE

V dňoch 19.2. a 24.2. 2021 sa uskutočnili online formou zaujímavé prednášky pre dve tretiacke triedy a maturantov biológie na tému: Spontánny pôrod. Zrealizoval ju Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD. (Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin).Ďakujeme za Váš čas, ochotu, zodpovedané otázky a inovatívny prístup v edukácii biológie