Tradičná návšteva v Zlíne

10. júna 2024 sa výber žiakov GAVu zúčastnil zájazdu do Zlína. Športovci (florbalistky a futbalisti), zástupcovia Školského parlamentu a členky SČK si so svojimi rovesníkmi z nášho družobného gymnázia GJŠ v Zlíne vymenili svoje skúsenosti, dojmy, zašportovali si a hlavne oprášili staré, resp. nadviazali nové priateľstvá. Pre nás všetkých to bol veľmi obohacujúci a príjemný deň. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie na jeseň v Leviciach!