Krajské kolo Chemickej olympiády

Dňa 16. 5. sa konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie C v Nitre. Z dvadsiatich zúčastnených žiakov bolo len desať úspešných riešiteľov. Naša škola sa môže pochváliť až tromi:

Dominika Vitálová z 1. C triedy sa umiestnila na 7. mieste

Tereza Zelmanová z Kvinty na 6. mieste a

Adam Pusztai z Kvinty na 4. mieste. Do tretieho miesta mu chýbali iba 2 body.

K tomuto úspechu im gratulujeme a veríme že našu školu budú reprezentovať aj v budúcom školskom roku.