Celoslovenské kolo súťaže Mladý Európan

V dňoch od 11. júna do 12. júna 2024 sa v Žiline konalo celoslovenské kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan. Na tejto súťaži našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení Ľudmila Boledovičová, Vivien Mária Mrazová a Gabriela Pavlovičová. Dievčatá túto náročnú súťaž zvládli so cťou a získali ocenenie úspešný riešiteľ.

Študentkám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.