EkoOlympiáda

V dňoch 23. – 24. 2023 si naši žiaci prvého až štvrtého ročníka spolu s ďalšími takmer 10 tisícmi študentov SR vyskúšali online vedomostnú hru EkoOlympiada. V školskom roku 2022/23 sa súťaž venovala piatim témam: oceán, voda, pôda, odpad a klimatická zmena. Veríme, že aj takouto hravou formou môžeme docieliť uvedomelejšie a ekologickejšie správanie mladých ľudí.