Exkurzia v sklárňach v Katarínskej hute v Cinobani.

20.apríla 2023 sme sa zúčastnili exkurzie v sklárňach na južnom Slovensku.

V sklárni sme sa stretli s odborníkmi, ktorý poznali všetky detaily procesu výroby skla a sprevádzali nás v priestoroch továrne. Videli sme vrecia s potrebnými materiálmi, ako napríklad kremenným pieskom – oxidom kremičitým,  hlavná zložka  pri výrobe skla. Spoznali sme  rôznorodé stroje, ktoré sa podieľali na tvorbe skla.

Najzaujímavejšou  časťou prehliadky bola tá, ktorá sa venovala ručnému spracovaniu skla. Boli sme svedkami práce niekoľkých zdatných remeselníkov, ktorí ovládali prastaré umenie tvarovania skla,  ako starí majstri. Vidieť ich pri práci by sa dalo prirovnať vo svojej precíznosti a zohranosti iba k švajčiarskym hodinkám. Niektorí  odvážni  žiaci použili  jeden z nástrojov, sklársku píšťalu, a pokúsili sa nafúkať z rozžeraveného skla tvar pohára.

Zlatým klincom zájazdu sa stala návšteva hradu Divín. Teda to, čo z neho ostalo. Zub času sa podpísal na mocných hradbách z kameňa. Napriek tomu z nich vyžarovala moc a ako svedkovia minulosti držali svoju stráž nad obcou Divín.

Táto exkurziu,  určená pre seminaristom z chémie v prvom  ročníku, nás  naučila  veľa o výrobe skla, spoznali sme dynamiku reálne pracoviska. J

Alexander Samuel Chudý, I.B