Celoštátne kolo olympiády ľudských práv

V dňoch 18. apríla až 20. apríla 2023 sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády ľudských práv. V prvom kole súťažiaci  riešili modelové situácie z oblasti ľudských práv a v druhom kole obhajovali svoje názory a postoje v napísané v úvahách na zadané témy. Súťažiaci  absolvovali aj workshopy na rôzne témy, ktoré realizovali inštitúcie ako Amnesty International, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.  Našu školu na tejto náročnej súťaži reprezentovala žiačka druhého ročníka Romana Gagačová, ktorej ďakujeme za účasť a vzornú reprezentáciu školy.