Deň Zeme

V týždni od 17. do 21. apríla sme si s našimi žiakmi pripomenuli blížiaci sa deň Zeme. K vyčisteniu a skrášleniu okolia školy prispeli triedy I. A, II. A, sekudna a septima.