DECEMBER NA GAVe

Žiacka školská rada pri GAV Levice už niekoľko rokov prispieva svojimi nápadmi a aktivitami k príjemnejšej atmosfére školy počas celého roka. Svojou činnosťou sa snažíme zlepšiť a efektívne využiť čas strávený v škole, mimo školy či pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac. Výnimku netvorí ani obdobie adventu pred Vianocami, počas ktorého sme ani v tomto roku nezaostali a pokračovali sme v tradičných  aktivitách, ale priniesli sme aj úplne nové nápady.

6. decembra sme všetci očakávali príchod Mikuláša s jeho pomocníkmi anjelom a čertom, ktorí zavítali do každej triedy a študentov obdarovali sladkou odmenou. Tradične sa konala zbierka pre komunitné centrum v Tekovských Lužanoch, ktorá bola aj tento rok veľmi úspešná a vyzbieralo sa množstvo šatstva, kníh a hygienických potrieb. Sme radi, že aj takto sme mohli spríjemniť vianočné sviatky ľuďom zo znevýhodneného prostredia. Aby sme pomohli aj našim štvornohým miláčikom, aj v tomto roku prebiehala na škole finančná zbierka pre útulok OZ Šťastný domov. Úplnou novinkou boli adventné koncerty, prebiehajúce od 10. do 13. decembra 2019, konajúce sa na pódiu počas veľkých prestávok. Vďaka našim hudobne nadaným spolužiakom sme aspoň na malú chvíľu mohli zabudnúť na stres zo školy či z písomiek a preladiť sa na vianočnú nôtu. V poslednom týždni nesmeli chýbať už tradičné vianočné trhy, na ktorých si každý prišiel na svoje. Učitelia a žiaci mali možnosť zakúpiť si sladké i slané dobroty či posledné dekorácie na vianočný stromček. Finančný výťažok z trhov poputuje do domova dôchodcov Jeseň života. V neposlednom rade sa ŽŠR snaží pomáhať a inak tomu nebolo ani pred tesne Vianocami, kedy sme v piatok 19. 12. 2019  asistovali našim mladším spolužiakom na malom GAV-e pri vyzdobovaní perníkov, šití vianočných ozdôb, spievaní kolied a pri rôznych iných aktivitách na Vianočnom batôžku.

Takto príjemne a akčne prebiehalo predvianočné obdobie na našej škole a v mene ŽŠR ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii všetkých nápadov, zbierok a aktivít.

Autor: Daniela Grmanová , II. A – členka ŽŠR pri GAV Levice