Školské kolo Ekoolympiáda

V dňoch 11. a 18. marca 2022 sa aj naši žiaci zapojili do školské kolo prvého ročníka Ekoolympiády – súťaže, ktorej hlavným poslaním je prispieť k zvýšeniu povedomia o ochrane prírody a ekológií a zmena myslenia mladšej generácie, ktorá dokáže ovplyvniť správanie celej rodiny. Žiaci súťažili online, pričom testové otázky sa týkali štyroch oblastí: voda, biodiverzita, odpad a klimatická zmena.

V kategórii 7. až 9. ročník nás prezentovali:

L. Kopcsányiová (Tercia), L. Považanová (Tercia), T. Zelmanová (Tercia), B. Vidová (Tercia), T. Jakubík (Tercia) a Z. Benefi (Sekunda)

 a v kategórii stredné školy:

R. Červenáková (Septima), D. Grman (Septima), K. Šebová (Septima), S. Pacala (III. C), T. Juhás  (I. D) a J. Hangai (I. B).

Najlepšie výsledky, 100 % úspešnosť dosiahli Lenka Kopcsányiová (Tercia) a Romana Červenáková (Septima).

Finálové kolo sa uskutoční 25. 3. 2022.

Dievčatám držíme palce!