MATEMATICKÁ PRECHÁDZKA MESTOM

12.marca 2020 sa v rámci spolupráce na projekte MoMaTrE (Mobile Math Trails in Europe – Matematické prechádzky po Európe) uskutočnila matematická prechádzka po našom meste s doc.PaedDr.Soňou Čeretkovou, PhD z UKF Nitra. Zúčastnili sa jej vybraní žiaci 1.a 2. ročníka, ktorí v štvorčlenných a päťčlenných skupinách riešili matematické úlohy súvisiace s reálnymi objektmi v meste. Úlohy našli v rôznych častiach mestského parku pomocou mobilnej aplikácie MathCity Map. Prechádzka …

VIAC….

PREDNÁŠKA O KYBERŠIKANE

V pondelok 9.3. 2020 žiaci sekundy navštívili Tekovskú knižnicu za účelom dozvedieť sa niečo nové o kyberšikane. P. K. Ternovszká z oddelenia odbornej literatúry nám porozprávala dôležité a zaujímavé informácie o kyberšikane. My sme jej porozprávali  či sme už niečo také zažili. Dozvedeli sme sa kontaktné čísla na linku detskej pomoci a webové stránky,  kde sa dozvieme viac informácií. Po video ukážkach nasledovali aktivity, …

VIAC….