Matematický Náboj Online 2022

Dňa 18. marca 2022 sa konala medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov Náboj Online nahrádzajúca súťaž Náboj 2022.

Celá súťaž trvala 120 minút, počas ktorých sa každý súťažný tím snažil vyriešiť čo najviac príkladov. Počiatočné zadanie obsahovalo šesť príkladov a akonáhle žiaci dospeli u niektorého z nich k správnemu, väčšinou číselnému výsledku, dostali zadanie ďalšieho. O konečnom výsledku rozhodol celkový počet vyriešených príkladov.

Našu školu na súťaži reprezentovali tri tímy v zložení

  • Tobiáš Borsík (Septima), Tomáš Béreš (Septima), Timotej Šimkovič (III.D), Igor Smolka (III.B), Ján Mederly (III.B),
  • Benjamín Korbela (III.D), Hana Kosorínová (III.D), Katarína Kúdelová (III.D), Matúš Plško (III.D), Martin Šugár (III.D),
  • Vladimír Baláž (I.B), Lukáš Fašung (I.B), Samuel Gaži (I.B), Šimon Greksa (I.B), Jakub Hangai (I.B),

z ktorých v kategórii Senior Slovensko dosiahol najlepšie umiestnenie (25. miesto spomedzi 117 tímov) prvý z nich.

Blahoželáme!