Internetová matematická súťaž MATHING

Dňa 29. 11. 2022 si tri naše 7-členné tímy zmerali sily so svojimi rovesníkmi z Čiech aj zo Slovensku v internetovej matematickej súťaži MATHING, ktorú organizuje Fakulta strojního inženýrství VUT Brno.

Všetci súťažiaci pracovali na riešeniach desiatich úloh rôznej náročnosti na pôde svojej školy, pričom  k dispozícii mali dve hodiny, ľubovoľnú literatúru a internet.

Tento rok sa do súťaže zapojilo celkovo 231 tímov, ktoré stihli za dve hodiny odoslať 1 564 riešení.

A aj keď výsledky zatiaľ nepoznáme, sme radi, že matematika má stále svojich nadšencov aj v kruhu GAV-ákov.