OKRESNÉ KOLO ONEJ

VÝSLEDKY   OKRESNÉHO   KOLA   ONJ

V okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo 16. januára 2020 na Obchodnej akadémii a 2. ZŠ v Leviciach,  nás reprezentovalo 8 žiakov. Siedmi z nich postúpili do ústnej časti a umiestnili sa nasledovne:

KATEGÓRIA 1A:                                                     KATEGÓRIA 2A:

Patrícia Árendášová (S)– 4. miesto                   Tomáš Béreš (Q)– 1. miesto

Daniela Počajiová (Q)– 2. miesto

KATEGÓRIA 1B:                                                     KATEGÓRIA 2B:

Filip Bočák (K)– 4. miesto                                    Michaela Bónová (M)– 2. miesto

Hung Thuan (K)– 5. miesto                                   Matúš Czúdor (O)– 3. miesto

Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.