Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 22.3.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Zapojili sa doň študenti v rôznych kategóriách a všetci boli úspešní. Zo Sekundy sa Dajana Ďurčova umiestnila v kategórii E na krásnom 1. mieste, z ktorého sa žiaľ nedá postúpiť do celoslovenského kola. V kategórii A sa Mariana Kyšová zo Sexty umiestnila na 3. mieste; v kategórii B sa Matej Potočný z 2. B umiestnil na 5. mieste a Laura Bartková z 3. A na 1. mieste, z ktorého postupuje do celoslovenského kola.

Všetkým srdečne blahoželáme.