VYHODNOTENIE   OLYMPIÁDY  V NEMECKOM  JAZYKU

       školský rok 2021 / 2022

ŠKOLSKÉ  KOLO:                 OKRESNÉ  KOLO:         KRAJSKÉ  KOLO:

KATEGÓRIA 1A:

 1. miesto: René Németh (S)             2. miesto                  3. miesto
 2. miesto: Filip Jedlička (S)                         –                           –
 3. miesto: Tatiana Tošálová (S)                  –                           –

KATEGÓRIA 1B:

 1. miesto: Patrícia Árendášová (K)   4. miesto                      –
 2. miesto: Laura Parízeková (K)        6. miesto                      –
 3. miesto: Adam Líška (K)                           –                           –

KATEGÓRIA 2A:

 1. miesto: Filip Bočák (X)                  1. miesto                  3. miesto
 2. miesto: Ivan Nehrub (II.D)            3. miesto                      –
 3. miesto: Gréta Czúdorová (X)                  –                           –

KATEGÓRIA 2B:

 1. miesto: Daniela Počajiová (M)     4. miesto                     –
 2. miesto: Tomáš Béreš (M)              2. miesto                  5. miesto
 3. miesto: Romana Červenáková(M)         –                           –