Olympiáda ľudských práv

Dňa 8. februára 2024 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv.  Nosnou témou tohto ročníka boli ľudské práva ako hrádza proti nenávisti. V prvom kole olympiády vedomosti účastníkov  boli preverené  písomným testom. V druhom kole  dvanásť najúspešnejších súťažiacich  ústnou formou prezentovalo svoje názory a riešenia na rôzne problémy z ľudskoprávnej oblasti. Našu školu na tejto náročnej súťaži reprezentovala žiačka tretieho ročníka Romana Gagačová, ktorá postúpila  do celoštátneho kola.

Blahoželáme k významnému úspechu.