Imatrikulácie prvákov na GAVe

V stredu 27. októbra sa na škole uskutočnili Imatrikulácie žiakov 1. ročníka a Prímy. Tento rok sa táto akcia niesla v duchu témy Halloween. Študenti si pripravili už tradíčné “plachty”, ktorými odprezentovali každú z tried, nápadité videovizitky a krátky kultúrny program. Ďalšími aktivitami bola súťaž o najzaujímavejšiu halloweensku tekvicu a súťaž o najkrajšiu jesennú výzdobu triedy. Keďže sa im podarilo všetky úlohy splniť na výbornú a zložiť imatrikulačný sľub, v závere príjemného jesenného dopoludnia boli slávnostne prijatí do stavu “gaváckeho”. Srdečne prvákom a Prímanom blahoželáme!

ŽŠR pri GAV Levice