ONJ ŠKOLSKÉ KOLO

VYHODNOTENIE OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

školský rok 2022 / 2023

ŠKOLSKÉ  KOLO:

KATEGÓRIA 1A:

 1. miesto: Dominika Hudecová (Sekunda)
 2. miesto: Petra Jakubíková (Príma)
 3. miesto: Anastasia Viviana Serbencu (Sekunda)

KATEGÓRIA 2B:

 1. miesto: René Németh (Tercia)              
 2. miesto: Eva Behulová (Kvarta)
 3. miesto: Viktória Košúthová (Kvarta)

KATEGÓRIA 2A:

 1. miesto: Vladimíra Pašková (I.A)
 2. miesto: Róbert Čunderlík (II.C)
 3. miesto: Nina Tomová (II.D)

KATEGÓRIA 2B:

 1. miesto: Daniela Počajiová (Oktáva)              
 2. miesto: Romana Červenáková (Oktáva)
 3. miesto: Natália Ničová (Oktáva)