DEŇ VEDY NA GAVe.

Dňa 10.11.2023 sa na GAVe konal Deň vedy. V tento deň sme si všetci pripomenuli, že veda nie je len o poznámkach a o ťažkých písomkách ale aj o zaujímavých poznatkoch, o zábave a o množstve nepreskúmaných zákutí. Pani učiteľky p. J. Mácsaiová, K. Korpová, M. Mesárošová, L. Lajtošová, M. Labovská, Z. Filovkinová, L. Franěková,  M. Frajtová a žiaci veľkého gymnázia si pripravili zaujímavé aktivity. Žiaci robili  pokusy z fyziky, chémie, techniky, biológie, informatiky. Bývalé gymnazistky,  V. Szebellaiová, M. Borošová, M. Jancíková z FCHPT STU v Bratislave,  si tiež pripravili zaujímavý vedecký workshop.

 Primáni až kvartáni si deň vedy veľmi užili, naučili sa množstvo nových informácií a popri tom celý čas súťažili v zbieraní bodov.

Deň vedy pokračoval aj pre starších spolužiakov, ktorí sa zúčastnili prezentácie o FCHPT STU v Bratislave.

Aj z pohľadu staršieho GAVáka musím uznať, že akcia bola veľmi vydarená a bolo skvelé to zažívať s mladšími GAVákmi.

N. Blažeková, Kvinta