Olympiáda kritického myslenia

Dňa 13.12.2022 sa na našej škole konala Olympiáda kritického myslenia. Do školského kola sa prihlásilo 37 žiakov, ktorí  plnili úlohy na 60-minútovom online teste. Výsledky budú zverejnené 13.1.2023. Študentom držíme palce pri postupe do ďalšieho kola.