Výsledky chemickej olympiády (2020/2021)

Krajské kolo kategória D:

Úspešní riešitelia: Rastislav Peňažka (Kvarta)

                              Samuel Gagač (Kvarta)

Krajské kolo kategória B:

Úspešní riešitelia: Milada Bugárová (II. B)

                              Ján Mederly (II. B)

                              Tobiáš Borsík (Sexta)

                               Igor Smolka (II. B)

                               Adam Kuny (Kvinta)

Krajské kolo kategória C:

Úspešný riešiteľ, ktorý získal 1. miesto: Adam Kuny (Kvinta)

Úspešní riešitelia: Pham V. H. Tuan (Kvinta)

                              Peter Felyó (I. A)

Krajské kolo kategória A:

Úspešný riešiteľ, ktorý získal 1. miesto: Jakub Koprla (III. D)

Celoslovenské kolo kategórie A:

Úspešný riešiteľ: Jakub Koprla (III. D)