PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Kritériá prijímacieho konania pre žiakov prijímaných do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2023/2024

Kritériá prijímacieho konania pre žiakov prijímaných do 1. ročníka osemročného štúdia pre školský rok 2023/2024

Prihláška na štúdium na strednú školu

ÚLOHY – ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM:

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

1. TERMÍN – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍN – MATEMATIKA 4G

2. TERMÍN – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍN – MATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020:

PRIJÍMACIE SKÚŠKY SA KVÔLI PANDEMICKÝM OPATRENIAM NEKONALI

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

ÚLOHY – OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM:

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G