RUSKÝ JAZYK

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE RUSKÉHO JAZYKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Mária Pompošová
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Olympia Plášeková, Mgr. Tatiana Hajnišová

O PREDMETE