LETNÝ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR – GAVÁČIK

Prázdninový tábor GAVÁČIK je určený zvedavým deťom, deťom, ktoré majú radi prírodu a jej tajomstvá, deťom, ktoré zaujíma, ako funguje svet okolo nich, deťom, ktoré radi súťažia.

Plánovaný program tábora obsahuje aktivity:

  1. alchymistická dielňa, tajné písmo,
  2. rodostrom, história regiónu,
  3. tajomstvá Horšianskej doliny,
  4. kultúra anglicky hovoriacich krajín,
  5. výroba korunovačných klenotov, korunovácia na levickom hrade,
  6. hravá matematika, malí bankári,
  7. 3D model krajiny z kartónu a iné.

Viac informácií o programe GAVáčika a ďalšie pokyny pošleme zaregistrovaným záujemcom po prijatí prihlášky.

Predbežné informácie: 036/6312631, riaditel@gav.sk

Prázdninový tábor GAVáčik je určený hlavne piatakom ZŠ v školskom roku 2021/2022 (súčasní štvrtáci). Uskutoční sa dennou formou v týždni od 16. augusta do 20. augusta 2021 v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. Väčšina aktivít sa bude vykonávať v priestoroch Gymnázia Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice a v jeho blízkom okolí. Účastníci tábora majú každý deň zabezpečený obed, olovrant a pitný režim.

PRIHLÁŠKA

Prihlášku účastníka prosíme zaslať na riaditel@gav.sk do 30. júla 2021.

Poplatok 50€ prosíme zaplatiť na účet Občianskeho združenia OZ Priatelia GAV do 30. júla 2021.

IBAN: SK41 0200 0000 0035 1723 0558
Variabilný symbol: 2024082018
Do poznámky prosíme uveďte meno dieťaťa.

V prípade, že počet záujemcov bude prevyšovať naše kapacitné možnosti, vyhradzujeme si právo prihlášky, ktoré dostaneme po naplnení stavu, neakceptovať.

Tešíme sa na vás!