Kulty a sekty bol názov  veľmi zaujímavej a pre praktický život obohacujúcej prednášky pod vedením PhDr.Petra Papšu,PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.