PRIJÍMACIE SKÚŠKY

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

Výsledková listina prijímacích skúšok osemročného študijného programu – 2. kolo


Výsledková listina prijímacích skúšok štvorročného študijného programu

Výsledková listina prijímacích skúšok osemročného študijného programu

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium – tu

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí – tu


Kritériá prijímacieho konania štvorročného študijného odboru pre školský rok 2021/2022

Kritériá prijímacieho konania osemročného študijného odboru pre školský rok 2021/2022

ÚLOHY – ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM:

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020:

PRIJÍMACIE SKÚŠKY SA KVÔLI PANDEMICKÝM OPATRENIAM NEKONALI

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019:

1. TERMÍN – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍN – MATEMATIKA 4G

2. TERMÍN – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍN – MATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018:

1. TERMÍN – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍN – MATEMATIKA 4G

2. TERMÍN – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍN – MATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017:

1. TERMÍN – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍN – MATEMATIKA 4G

2. TERMÍN – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍN – MATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016:

1. TERMÍN – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍN – MATEMATIKA 4G

2. TERMÍN – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍN – MATEMATIKA 4G

ÚLOHY – OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM:

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G