Dňa 27. 10. 2016 sa študenti druhého ročníka Gymnázia Andreja Vrábla v rámci projektu Škola, ktorá mení svet  zúčastnili na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Leviciach. V programe zasadnutia boli prerokovávané a schvaľované témy ako ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov v meste Levice  či vyhodnotenie alternatív kultúrnospoločenských funkcií  DK Družba. Pre mňa ako študentku, ktorá mala možnosť zúčastniť sa tohto rokovania a dostať sa tak do „zákulisia“ zastupiteľstva, bola táto exkurzia veľmi poučná a obohacujúca. Veď ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

Veronika Mészárosová, II.A