Posledný školský deň v kalendárnom roku 2016, 22.12.2016, sa naši rovesnícki aktivisti L.Teplanová, G. Tereňová, V. Mészárosová, R. Almasi, M. Hajková, M. Šuchterová, V.Zajková zúčastnili vianočných aktivít pre žiakov P,S,T, K. pripravili si pre nich zaujímavú hru „Človeče hecni sa“. Žiaci si v nej vyskúšali vedomosti, komunikačné zručnosti a tiež svoju toleranciu, empatiu a priateľskosť.