Dňa 24.,  25. apríla 2017 sme sa ako členovia rovesníckeho programu na našej škole vybrali do 1.A, 1.D triedy s prednáškami na tému fajčenie,  alkohol a drogy. Práca so študentmi bola pomerne jednoduchá, zapájali sa do diskusie a otvorene komunikovali. Pevne verím, že sa cieľ našej aktivity naplnil,  študenti si odniesli nové a užitočné informácie, ktoré im budú v budúcnosti osožné.

Mészárosová Veronika, 2.A