V pondelok 26.2. 2018 sa v triede 1.C uskutočnil rovesnícky program . Miriam Krivosudská zo sexty si pripravila zaujímavú prezentáciu o kritickom myslení.

V utorok 27.2. 2018 sa S. Haulíková, S. Weisová a A. Labovská porozprávali s terciánmi o škodlivom vplyve nikotínu na ľudský organizmus. Zaujímavými aktivitami spoznali fajčenie ako druh závislosti  hlavne pre mladých ľudí.

V stredu 28.2.2018 primáni zažili zaujímavé aktivity  s rovesníckymi aktivistami D. Gálom z 2.C a J. Vargom z 2.B . Získali informácie súvisiace s  používaním omamných látok . V závere všetci spoločne diskutovali o nepriaznivých vplyvoch na ľudský organizmus.