Žiacka školská rada sa vo svojej činnosti riadi svojim štatútom, ktorý nadobudol účinnosť podpisom predsedu ŽŠR, riaditeľa a koordinátorky ŽŠR.

Predsedníčka ŽŠR: Alexandra Mészárošová

Podpredseda ŽŠR: Samuel Blaha

Členovia ŽŠR:

  1. Timo Pavúk
  2. Peter Kováč
  3. Alex Repka
  4. Ivana Kosková
  5. Richard Mudroň
  6. Ján Medovarský
  7. Sara Dinis
  8. Peter Adamčík
  9. Daniela Grmanová

Koordinátorka ŽSR: Mgr. Andrea Čengerová